Privacy- en cookieverklaring

Versie 1 - 28 maart 2022

Inleiding

Beste bezoeker,

Qarebase Company BV heeft deze Privacy- en cookieverklaring opgesteld om u te informeren over het grote belang dat we hechten aan de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Qarebase Company BV in aanraking komen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor u als bezoeker van onze website https://www.qarebase.nl, willen wij u via deze weg informeren over ons privacy- en cookiebeleid.

Qarebase Company BV verstrekt uw gegevens nooit aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk zelf toestemming voor heeft gegeven of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Qarebase Company BV: 035-6233011 of info@qarebase.nl.

Definities

Hieronder leest u de uitleg van enkele begrippen die Qarebase Company BV in deze verklaring gebruikt.

Cookies - Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van een computer zet op het moment dat u de website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

IP-adres - Unieke reeks cijfers die het adres vormt van een computer die is aangesloten op internet.

Opslag van gegevens

Contactformulieren - Op onze website zijn diverse contactformulieren te vinden. De informatie die u hier invult, wordt verzonden naar een e-mailadres binnen onze organisatie. De door u opgegeven gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen binnen onze website.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens niet op de website. Wanneer we uw gegevens gebruiken om u via e-mail te informeren, blijven uw gegevens in ons e-mailprogramma bewaard.

Inschrijving op de nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor ontvangt u twee maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van software binnen zorg en welzijn en blijft u op de hoogte van producten en diensten van Qarebase Company BV. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Via onze Qarebase website heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Het e-mailadres dat u opgeeft wordt door middel van een koppeling direct op de mailinglijst binnen onze maildienstverlener Mailchimp geplaatst. De door u verstrekte gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen binnen onze website. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp.

Cookies

Analytische cookies - Voor het gebruik van ons Google Analytics account maken wij op grond van ons legitiem belang, gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn, om te zien hoe bezoekers zich bewegen op de site of om te kijken hoe snel onze pagina’s laden.

Blokkeren van cookies - Als u onze website bezoekt, krijgt u de vraag of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Het is vooralsnog niet mogelijk om bepaalde cookies te weigeren of gedeeltelijk toe te staan via onze website. Mocht u bepaalde cookies niet willen, dan raden we u aan om dit te regelen via de instellingen van uw eigen browser of via uw IT-afdeling.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het tijdstip van opvraging, het IP-adres van uw computer en om gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel als mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zijn opgenomen) bewaren wij zo lang als deze relevant voor ons zijn.

Solliciteren

Onder de rubriek ‘Vacatures’ op onze website, vindt u een overzicht van alle vacatures en informatie over het sturen van een open sollicitatie.

Hiervoor vragen wij u de nodige informatie te verstrekken, zoals uw naam, contactgegevens, CV en een motivatiebrief.

Screening - Een onderdeel van de procedure is de screening van sollicitanten. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online door ons kan worden opgezocht, zoals uw social media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. De gronden voor het verwerken van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden zijn uw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan, en ons gerechtvaardigd belang om op basis van uw sollicitatie te beoordelen of we u een arbeidsovereenkomst aan gaan bieden.

Bewaartermijnen - We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Qarebase Company BV, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Hierna worden uw gegevens door ons vernietigd. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Hierna worden uw gegevens door ons vernietigd.

Rechten van bezoekers

Als bezoeker van de website van Qarebase Company BV heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Het verzoek om deze gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen mag u kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@qarebase.nl. Vervolgens zullen wij de te ondernemen stappen met u bespreken.

Functionaris gegevensbescherming

Heeft u vragen over onze privacywetgeving met betrekking tot zowel onze producten als onze website, dan kunt u deze richten aan: info@qarebase.nl. Ook voor eventuele klachten of opmerkingen kunt u een e-mail richten aan dit e-mail adres.

Veranderingen

Onze privacyverklaring is een ‘levend document’. Qarebase Company BV adviseert u dan ook om onze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen. Dit vanwege de veranderingen die wij mogelijk in de tekst doorvoeren. De datum van de laatst doorgevoerde wijziging in onze privacyverklaring vermelden wij altijd onder aan de verklaring.

Disclaimer

Informatie op de website - De op deze website getoonde informatie wordt door Qarebase Company BV met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Qarebase Company BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van deze website. Hoewel Qarebase Company BV alles in het werk stelt om de informatie juist te laten zijn en misbruik te voorkomen, is Qarebase Company BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden of worden gebruikt. Ook is Qarebase Company BV in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuistheden of onvolledigheden, of het mogelijk niet goed functioneren van de website.

Verwijzingen en hyperlinks - Wanneer op de website van Qarebase wordt verwezen naar een website die niet door of in opdracht van Qarebase Company BV is vervaardigd, is Qarebase niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook is Qarebase Company BV niet verantwoordelijk voor hetgeen deze websites met uw persoonsgegevens doen.

Virussen - Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen ziet van misbruik, neem dan contact op via info@qarebase.nl. Qarebase Company BV is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor de mogelijke aanwezigheid van virussen of andere schadelijke onderdelen in hyperlinks die verwijzen naar websites of bestanden die niet door of in opdracht van Qarebase Company BV zijn vervaardigd.

Copyright

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website worden door Qarebase Company BV slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Qarebase Company BV hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

TOP