Privacyverklaring

Qarebase Company (wij), gevestigd aan Huizermaatweg 582, 1276 LN te Huizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.qarebase.nl
info@qarebase.nl
Huizermaatweg 582
1276 LN HUIZEN
035 62 33 011

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij leveren desgevraagd een verwerkersovereenkomst zodat u precies op de hoogte bent van het voldoen aan de AVG vanuit Qarebase Company BV.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@qarebase.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Commerciële doeleinden
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten ; dit gebeurt veelal via de onderstaande kanalen:
• per e-mail
• via social media

Administratieve doeleinden
Als u een klant of een partner (leverancier) van ons bent verwerken wij uw persoonsgegevens ook voor administratieve doeleinden, zoals het versturen en ontvangen van facturen.

Werving en selectie doeleinden Als u reageert op één van ons openstaande vacatures deelt u vaak uw CV en een motivatiebrief met ons. Deze documenten staan vol met persoonsgegevens maar ook met relevante informatie waarop wij kunnen bepalen of u onze nieuwe collega wordt.

Nieuwsbrief
Wij sturen een nieuwsbrief waarin we kennis en evenementen delen met geïnteresseerden over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf gemakkelijk kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst.

Via welke kanalen verkrijgen wij zoal uw persoonsgegevens

Wij gebruiken diverse kanalen om uw persoonsgegevens te verkrijgen. Wij willen benadrukken dat dit nooit zonder uw toestemming en met een duidelijk doel gebeurt. Allereerst onze website. Wij hebben diverse contactformulieren in onze website die u kunt invullen. U wilt bijvoorbeeld in contact met ons komen omdat u een vraag heeft of een gratis demo wilt aanvragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Klant-, en leadgegevens
• NAW-gegevens
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens Voor de financiële administratie wordt de wettelijke minimale bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

Sollicitanten
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Huwelijkse staat
• Rijbewijs/ID

Na expliciete goedkeuring van de kandidaat worden de gegevens 12 maanden lang bewaard. Zonder goedkeuring worden de gegevens van de kandidaat 4 weken na de sollicitatiedatum verwijderd.

Nieuwsbrief klanten
• Naam contactpersoon
• E-mailadres contactpersoon

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Systemen die wij gebruiken

Wij gebruiken de volgende computerprogramma's of -systemen om uw persoonsgegevens op te slaan, te verwerken of te analyseren:

• Zoho, voor CRM, tickets en klantgerelateerde items
• Devops, ons beheersyteem voor de tickets
• Google Analytics, onze webanalyse software om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.
• Outlook en Office 365, hierbinnen communiceren we met u via de mail.
• Qarebase, ons kwaliteitsmanagementsysteem waar wij alle zaken in borgen.
• Microsoft Azure, uw beveiligde omgeving waarbinnen uw eigen klantensite bereikbaar is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en het verbeteren van functionaliteiten om uw gebruikservaring te vergroten. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt voorkomen dat onze website een cookie plaats door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@qarebase.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn wij ISO27001 gecertificeerd. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@qarebase.nl.

Ook heeft Qarebase Company een Functionaris Gegevensbescherming. U kunt een verzoek om contact met de FG sturen aan info@qarebase.nl. U hoeft de reden niet aan te geven, dat doet u in een privé sessie met onze FG. Afhankelijk van de complexiteit en oorzaak van uw vraag of probleem dient u rekening te houden met eventuele advies kosten.

Wij streven er naar om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk vast te leggen bij partners die de data binnen de EU opslaan. Wanneer dit niet zou zijn, dan kiezen we altijd partijen die Europese privacy regels respecteren en hun dienstverlening uitvoeren onder de EU-US Privacy Shield.

Wijzigen van onze privacy policy

De wereld verandert, dus ook de wijze hoe wij met elkaar tegen de bescherming van uw persoonsgegevens aankijken. Om deze reden zijn wij gerechtigd om onze privacy policy te vernieuwen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte via e-mail, zodat u niet deze pagina continue hoeft te refreshen en op zoek moet gaan naar mogelijke aanpassingen.

Deze privacy verklaring is geldig vanaf februari 2024

TOP