Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met ISO 27001 certificering laat je zien dat je voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. In de ISO 27001 norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden. Ook stelt de norm eisen voor het vaststellen, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Management Systeem. In het geval van deze norm heet dat systeem ISMS (Information Security Management System). Hieronder valt onder andere het periodiek uitvoeren van een risicoanalyse waarmee risico’s rondom de informatiebeveiliging worden weggenomen.

Voor wie is ISO 27001?

ISO 27001 is geschikt voor elke organisatie, ongeacht grootte of sector, die producten of diensten levert. Maar vooral voor sectoren waar de beveiliging van gegevens van het grootste belang is, zoals in de IT-, gezondheids, financiële sector en bij overheden.

Wat zijn de voordelen van ISO 27001?

Klanten eisen steeds vaker een ISO 27001 certificering of het is een vraag bij aanbesteding. Zo laat je zien dat je voldoet aan de strenge normeissen rondom informatiebeveiligheid. Het helpt je informatiebeveiligingsrisico’s te verkleinen en incidenten te voorkomen. Hierdoor bescherm je de reputatie van jouw organisatie. Met het ISO 27001 certificaat op zak kunt je ervan uitgaan dat je voldoende hebt gedaan om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging. ISO 27001 is een managementsysteem. Dit betekent dat je het kunt integreren met de al aanwezige managementsystemen in uw organisatie en dat informatiebeveiliging zo een integraal onderdeel wordt van jouw organisatie.

Kortom; Met ISO 27001 beveilig je informatie en bouw je vertrouwen in je organisatie op! Wil je samen met ons een ISMS bouwen in jouw organisatie? Vraag vrijblijvend een demo aan of neem contact met ons op voor meer informatie. Wij helpen je graag!

TOP