Wat is nieuw?

Verbeteringen:

• Handboek en risico inventarisatie:
In de risico inventarisatie kunt u door een rode titel zien dat uw document verlopen is. U kunt het profiel niet meer benaderen. Eerst moet een medewerker het document weer valideren
• Handboek:
Zoeken: de feedback is verbeterd
• Taal instelling naar het Engels:
Wanneer u uw site in het Engels heeft ingesteld ontvangt u uw notificaties ook in het Engels, ook in de mail.
• Meldingen Overzicht:
via een Paperclip icoon ziet u wanneer er een bijlage bij een melding geplaatst is.

Nieuwe Ontwikkelingen:

• We zijn bezig een nieuwe BI-tool voor u te ontwikkelen!
Dat wil in het kort zeggen:
• Voor alle meldingen kunt u deze binnen verschillende jaren, locaties en meldingtypes met elkaar vergelijken in een gebruiksvriendelijke styling
• U heeft de mogelijkheid op uw dasboard widgets te plaatsen van meldingsrapportages die u graag zou willen bewaren
•De meldingen rapportage en filters worden hierdoor ook enigszins aangepast
We houden u op de hoogte!

Bugfixes:

• Auditmodule:
In de auditmodule zijn velden aangepast bij de voorinformatie (locatie enz)
• Handboek:
Linkjes vanuit een gepubliceerd document kunnen uitvoeren is gerepareerd

Verbeteringen

Nieuw! De Qarebase site kunt u ook in het Engels lezen
Om organisaties ook te kunnen laten werken met Qarebase is de mogelijkheid ontwikkeld Qarebase in meer talen te laten verschijnen. Op dit moment is de vertaling naar het Engels gemaakt. Let op: de vertaling heeft alleen te maken met het werken in Qarebase zelf. Uw handboek documenten worden niet automatisch naar het Engels vertaald, dat zult u zelf dienen te doen.

WERKWIJZE:
• Ga naar de homepagina van uw Qarebase site.
• Klik op het wereldbol icoon rechts bovenin in de horizontale blauwe bovenbalk om te wisselen van NL naar Eng (Engels
• Wanneer u uitlogt en daarna inlogt blijft de laatste taalinstelling bewaard.

Bug fixes

• Handboek:
• Er zijn in het handboek onder de 'motorkap' verbeteringen uitgevoerd met documenten die nog in HTML stonden en naar Word Online overgezet moesten worden.
• In uw handboek is het verslepen van documenten gerepareerd. U kunt nu eerste concepten verslepen én gepubliceerde documenten. Natuurlijk versleept u altijd in Beheren.

Bugfixes

Er zijn reparaties in de bibliotheek uitgevoerd

  • Bugfixes: vertaal referentie fouten en de bibliotheek Herziene Documenten is gerepareerd

 

Support

Nieuw! Op uw verzoek meekijken
Om uw support vraag goed te kunnen behandelen is een mail sturen vaak voldoende, vooral wanneer dit wordt begeleid met een afbeelding van een wens of vraag. Soms kan het zijn dat meekijken een betere oplossing is. Binnen uw Qarebase site hebben we deze oplossing ontwikkeld. U dient daarvoor per kijksessie een download uit te voeren. Mocht dit niet binnen de eisen van uw organisatie passen dan sluiten wij meestal aan bij uw eigen digitale oplossing.

Werkwijze
• Ga naar de homepagina van uw Qarebase site.
• Klik op het koptelefoon-icoon rechts bovenin in de horizontale blauwe bovenbalk.

• Er verschijnt een Pop Up waarin om een inlogcode gevraagd wordt. Wanneer wij met u meekijken, ontvangt u van ons een inlogcode via uw mail.
• Vul de inlogcode in en klik op [Deelnemen].
• Er wordt u gevraagd om een download. U leest dat deze download éénmalig is.

• Klik dubbel op uw eenmalige download van Zoho-Assiste (ZA_Connect.exe) om aan de externe ondersteuningssessie deel te nemen.

• Afhankelijk van de instellingen op uw computer of organisatie kan er – nadat u een dubbelklik heeft uitgevoerd – een waarschuwing komen van Microsoft. Zoho Assist is echter veilig en voldoet aan de eisen voor informatiebeveiliging. Voor meer informatie ga naar; https://www.zoho.com/nl/assist/security-and-privacy.html

Module Planning

Nieuw! Exporteer uw taak naar een agenda
Wilt u uw taak in een eigen agenda plaatsen? U kunt dit per taak vanuit de module Planning exporteren.

Let op: een voorwaarde voor de plaatsing in de juiste agenda is afhankelijk van de instellingen op uw computer, tablet of i-pad. Uw systeembeheerder kan u per device uitleg geven over de keuzes die u in dient te stellen als deze nog niet ingesteld zijn.

Werkwijze
• Ga naar de module Planning en kies een taak.
• Klik op het icoon direct rechts van de taak. U leest bij het aanvinken: “Exporteer naar kalenderbestand”.

• Afhankelijk van uw device verschijnt er een download van uw kalenderbestand of ontvangt u een ander bericht.

• Na de download dient u het kalenderbestand te plaatsen in de desbetreffende agenda.

Nieuw! Regel instellen voor starttijd en notificatietijd
Via Qarebase stelt u een regel in voor de starttijd van elk item bij de kalender export en het aantal minuten van tevoren waarop u de notificatie van de activiteit wilt ontvangen.

Werkwijze
• Open uw gebruikersprofiel door op uw naam te klikken in de blauwe balk
• U opent uw gebruikersprofiel en klikt op de keuze [Wijzigen].
• U opent het tabblad [Instellingen]

• U bepaalt de starttijd en de notificatietijd. Deze instelling geldt voor alle terugkerende taken die u in uw agenda wilt plaatsen.

Module Verbetermanagement en Meldingen

Nieuw! Filteren op Inactieve Meldingtypes
Voor een totaalbeeld van uw verbeteracties of meldingen kan er de behoefte zijn om ook inactieve meldingtypes te tonen. Standaard worden alleen de actieve meldingtypes getoond.

Werkwijze module Verbetermanagement
• Ga naar het linker verticaal menu en kies bij de module Verbetermanagement voor [Overzicht]
• Ga naar het veld [Alle Meldingtypes]. Rechts daarvan ziet u een icoon met een oog.
- Het icoon is doorgestreept; actieve meldingtypes worden getoond
- Het icoon niet is doorgestreept; ook inactieve meldingtypes worden getoond
• Afhankelijk van uw device verschijnt er een download van uw kalenderbestand of ontvangt u een ander bericht.
• Na de download dient u het kalenderbestand te plaatsen in de desbetreffende agenda.

Werkwijze module Meldingen
• Ga naar het linker verticaal menu en kies bij de module Meldingen voor Rapportage meldingen of Rapportage Analyse.
• Ga naar het veld [Alle Meldingtypes]. Rechts daarvan ziet u een icoon met een oog. Ook hier geldt;
- Het icoon is doorgestreept; actieve meldingtypes worden getoond
- Het icoon niet is doorgestreept; ook inactieve meldingtypes worden getoond

Module Handboek

Nieuw! Uitbreiden rechten Aanmaken Nieuwe Documenten
De standaardinstelling binnen uw site is dat uitsluitend een sitebeheerder nieuwe documenten aan mag maken (en bewerken). De behoefte kan bestaan hiervan af te wijken door middel van het aanvinken van voorgestelde beleidsregels.

U kunt vanaf heden als sitebeheerder instellen dat Accordeerders en/of een Auteurs van documenten óók nieuwe documenten aan mogen maken (en bewerken). Hierbinnen kunt u nog filteren of dat voor nieuwe Onderliggende of nieuwe Volgende documenten geldt.

Let op: Een beleidsregel wordt centraal toegepast en kent geen uitzonderingen op enkele handboeken, documenten of individuen.

Let op: Een voorwaarde voor het toekennen van de beleidsregel is dat de desbetreffende accordeerder of auteur door u als sitebeheerder is geautoriseerd voor Schrijven of Volledig Beheer.

Werkwijze
• Ga naar de module Sitebeheer (alleen voor sitebeheerders)
• Ga naar [Site] en klik op [Beleidsregels]
• Wanneer u alle accordeerders en/of auteurs toegang wilt geven, vinkt u een of alle van de volgende keuzes aan en wacht u totdat u de (groene) bevestiging leest: [De wijzigingen zijn opgeslagen]

Voorbeeld

Sitebeheer: Beleidsregels

Beleidsregels wijken af van de standaardinstelling van Qarebase. U kunt er dus voor kiezen om van deze instelling af te wijken door een beleidsregel Aan te zetten. Vanwege uitbreiding van beleidsregels hebben wij daarvoor een aparte plek in de module Site Beheer gecreëerd. U vindt in Site Beheer onze nieuwe handboek beleidsregels over de uitbreiding van rechten op nieuwe documenten. De bestaande beleidsregel voor het downloaden van documenten bij Raadpleeg rechten is naar deze plek verplaatst.

Werkwijze: (alleen in te stellen door Sitebeheerders)
• Ga naar de module Sitebeheer
• Ga naar [Site]
• Vink aan [Beleidsregels]

• U kunt de volgende handboek beleidsregels aan (of weer uit) zetten (Zie hiervoor ook [module Handboek])

Verbeteringen:
Module Sitebeheer
• Meldingentypes: Link naar het formulier
• Meldingformulieren: Werking en lay-out keuzetype Opvolgend.
• Site: Locaties en afdelingen: directe zichtbaarheid van afdelingen
• Gebruikersprofiel Instellingen: Meldingcondities staan standaard aan.

Auditmodule:
• Alleen Actieve documenten kunnen geüpload worden
• Normregeltekst heeft geen maximum meer

Bibliotheek:
• Verbetermanagement: een link naar de melding is gemaakt

Risicomanagement:
• Bij het verwijderen van een profiel wordt de wijzigings- en aanmaakdatum ook verwijderd.

Bugfixes:
Module Handboek:
• Document afdrukken vanuit zoeken is weer mogelijk
• Feedback op rechten
• Handboek abonnement
• Keuze Accordeerder en Auteur; automatische voorkeuze

Module meldingen
• Analyseformulier notificaties: tekst
• Meldingen:
• Feedback bij opslaan van een Verbeteractie

Module Verbetermanagement:
• Alle verplichte velden zijn geel gearceerd
• Latijnse Help tekst is verwijderd.

Module Audit:
• In de pdf wordt ook de overige documentatie getoond
• De Audit Normregel wordt onthouden

Nieuw:

• Mogelijkheid tot aanzetten van automatische re-direct naar de login pagina voor Single Sign-on

Verbeteringen:

• Module Verbeteractiviteit: Link naar melding in de e-mail

Bugfixes:

• Module Verbeteractiviteit: De aanheft in de e-mail was verkeerd.
• Module Meldingen: Tekst veld fout.
• E-mail voorkeur bij aanmaken nieuwe gebruiker ging fout.

Verbeteringen:

• Geforceerd sturen van e-mail bij wijziging account

Bugfixes:

• NULL check op inactieve gebruikers

Verbeteringen:

• Automatisch scrollen naar veld wat niet klopt
• Upload bestandsgrote 100MB
• Styling history handboek

Bugfixes:

• Tegenhouden e-mail van test servers
• Fix bij verwijderen concept meldingen
• Fix op teller in de app
• Fix op status van concept meldingen

Verbeteringen:

• Verouderde code verwijderd

Bugfixes:

• Styling foutjes bijgewerkt
• Diverse bugs opgelost

Verbeteringen:

• Verouderde code verwijderd
• Zoeken in handboek verbeterd

Bugfixes:

• Handboek boom of een document gepubliceerd is
• Handboek alleen eigenschappen opslaan
• HTML embedded afbeeldingen conversie naar Word
• Handboek overzicht bugs fixed
• Kopiëren norm met huidige datum
• Aanmaak rechten niet gelezen

Nieuw:

• Module Handboek: Nieuwe Viewer voor het Raadplegen.
• Module Handboek: Nieuwe mogelijkheden voor het zoeken in documenten inclusief het tonen van alle pagina’s.
• Algemeen: Keuzemogelijkheid voor het zelf bepalen van 2FA-authenticatie.
• Algemeen: Site Beheer: 2FA kan voor de gehele organisatie worden bepaald door sitebeheerders.
• Inloggen 2FA: De app scant via de camera de QR-code scanner of er wordt een code gegenereerd (Code generator).

Verbeteringen:

• Module Handboek: notificatie voor de vervaldatum komt 14 dagen van tevoren ipv 10 dagen
• Module Handboek: van een ‘oud’ HTML-document overzetten naar Word vindt nu in één handeling plaats, in plaats van drie.
• Module Verbetermanagement en Meldingen: verwijderen button lijngrafiek wegens onvoldoende functie hebbend in de rapportage
• Algemeen: de nieuwe Android App is in de Playstore geplaatst.
• Algemeen: verbeterde terugkoppeling wanneer handelingen ‘fout’ gaan.
• Algemeen: plaats van de Popup is verbeterd; nu rechtsonder. Rechtsboven stond deze in ‘de weg’.
• Handleiding Handboek is verbeterd; o.a. klikken op inhoudstitel genereert link naar gewenste inhoud.
• Handleiding 2FA-autorisatie

Bugfixes:

• Module Handboek: Notificatie bij abonneren
• Module Handboek: Notificatie op 10 dagen voor vervaldatum en dit is 14 dagen vtv geworden.
• Module Handboek: concept documenten kunnen niet worden versleept zodat de boomstructuur van het handboek intact blijft.
• Module Meldingen: zelf invullen datum/tijd veld
• Algemeen: Enkele spelfouten zijn uit Qarebase gehaald.

Nieuw:

• Module Handboek importmogelijkheid Pdf en Visio.
• Module Handboek Zoeken; pdf en Visio worden ook meegenomen. Visio is alleen lezen en kan ook niet geprint worden
• Mogelijkheid voor Single Sign-on (SSO)
• Module Verbetermanagement Overzicht. Het analyseformulier heeft een automatisch veld; Afgerond ja/ nee en filter op afgerond ja/nee.
• In verbeteractiviteit kolommen toegevoegd voor filteren op afgerond

Verbeteringen:

• Dashboard bibliotheek: De nieuwste verbeteractiviteiten worden getoond in plaats van de oudste.
• Handleiding afdrukken in Firefox.

Bugfixes:

• Module Handboek: Lettertype voor Word document staat standaard op Calbri tijdens printen
• Module Handboek Afdrukken in Firefox is mogelijk.
• Module Meldingen en Site beheer: opdracht voor een export van het meldingstype naar Excel met of zonder inhoud.
• Module Meldingen: Formulierveld Getal
• Algemeen: Bij Publieke formulieren worden weer notificaties gestuurd
• Algemeen: Inactieve gebruikers krijgen geen mail meer

Verbetering:

• Dashboard,Module Meldingen: Dashboard verbetering; de nieuwste melding wordt eerst getoond
• Site Beheer Veld ID
• Ondersteuning voor PowerPoint en Excel met zoeken en vervang en printen
• Upgrade naar .NET Framework 4.8
• Mobile App: styling van het template en ophalen van gebruikersinformatie na inloggen. Voorbereiding voor 2FA.
• Help Functie heeft een ververst Release Overzicht.

Bugfixes:

• Module Handboek; afdrukmogelijkheden
• Melding Omschrijving in overzicht was leeg
• Publieke formulieren Cross Coockies
• Verplichting datum/tijd en weergave verbeterd
• Risicomanagement titels zelfde volgorde als handboek
• Mobile App: logo en uploaden camera

Nieuw:

• MeldingApp voor Apple in de AppStore

Verbetering:

• Feedback in Qarebase.

Verbetering:

• Site Beheer: Zoek en vervang, automatische updaten van Office content in database
• Logo als transparant in PDF/afdrukken

Nieuw:

• Quick Guide Module Handboek: Printkeuzes
• Quick Guide Module Handboek: Beheerder werken zonder Microsoft Office 365 werk/school account
• Quick Guide Meldingen App

Verbetering:

• Snelheid genereren Meldingsoverzicht

Nieuw:

• Module Handboek: Handboek in Microsoft Office; Word Online en extra Excel en PowerPoint
• Module Handboek: Afdrukken met keuze voettekst bij Word documenten
• Algemeen: Inlognaam mag ook een mailadres zijn.
• Algemeen: Windows Logo’s
• Mobile App: meldingen indienen en verwerken in Qarebase Cloud voor Android
• Mobile App: Nieuw login scherm styling

Verbetering:

• Auditmodule: de normtekst is in een ander veld geplaatst zodat deze zichtbaar blijft bij het geven van feedback door een auditor
• Auditmodule: er is een veld bijgekomen waar facultatief documenten in geplaatst kunnen worden
• Algemeen: Handleidingen overzicht per module
• Algemeen: Teksten aanpassingen

Bugfixes:

• Module Handboek; Zoeken in concept tekst geeft weer highlight
• Module Handboek overzicht: geldigheidsdatum en eigenaar/auteur kunnen weer worden
• Module Indicatoren; Negatieve waarden indicatoren kunnen
• Algemeen inloggen; Inactieve gebruiker en feedback
• Module Audit: Audit en Norm beveiliging op module
• Module Meldingen; meerkeuzeveld overslaan (niet verplicht) zorgt voor draaiend wieltje bij opslaan

Bugfixes:

• Voorbereidingen getroffen voor overgang naar Word editor
• Oude dashboard items kunnen op inactief worden geplaatst. Laatst gepubliceerde documenten geven nu weer alleen laatst gepubliceerde documenten weer.
• Tijdelijk niet kunnen opslaan van meerkeuzeveld in meldingen is opgelost.

Bugfixes:

• Het versturen van de notificaties wordt nu weer op juiste wijze gedaan.
• URL wordt weer meegestuurd met het verzenden van de wachtwoorden.

Bugfixes:

• Onze databases zijn overgezet naar Azure omgeving.
• Met de verhuizing van de databases is er ook een nieuwe release gedaan van Qarebase.

Nieuw:

• Er is een uitbreiding op de indicatorenmodule.
• Meldingen kunnen nu gekoppeld worden aan indicatoren via Monitoring.

Nieuw:

• Auditmodule beschikbaar voor de klanten
• De volgorde van de dashboard iconen is aangepast door de toevoeging van de auditmodule.
• Mijn abonnementen is verwijderd van het dashboard en alleen nog beschikbaar via Handboek
• To Do is verwijderd van het dashboard en alleen nog beschikbaar via verticale linker keuzemenu

Nieuw:

• De koppeling tussen Qurentis en Qarebase is gereed. Het is nu mogelijk om vanuit Qurentis in te loggen in Qarebase en daarin een melding toe te voegen.

Nieuw:

• Alle klanten zijn in deze periode gefaseerd overgegaan naar de nieuwste versie met de nieuwe meldingen module.

Bugfixes handboek:

• Bij het aanmaken van een nieuw document “Volgende” niet tonen wanneer het een root document is
• Zoeken mogelijk maken door gebruik te maken van “Enter” toets
• Zoekresultaat openen in een popup
• Diversen performance verbeteringen

Verbetermanagement:

• Versturen van een e-mail naar de verantwoordelijke op basis van gebruiker of rol
• Verbeteringen aan de rapportage pagina
• Veld effectiviteit toegevoegd aan verbeteractiviteit

Site beheer:

• Mogelijkheid voor toevoegen meldingsnummer in formulier
• Mogelijkheid voor toevoegen datum en tijd in formulier
• Gebruikersoverzicht: Locatienaam toevoegen bij afdelingen

Algemeen:

• Diversen bugfixes

Handboek:

• Editable Grid beschikbaar voor gebruikers obv schrijfrechten/volledig beheer
• Trackchanges toegevoegd

Document management:

• Ondersteuning MP4 bestanden

Site beheer:

• Filtering gebruikersbeheer

Algemeen:

• Overzetting klanten vanaf 2.1.6.x (oude meldingen module)
• Diversen bugfixes

Handboek:

• Eerste pagina van handboek is weer bewerkbaar
• Editable Grid

Meldingen:

• Mijn Meldingen pagina
• Filter aanpassingen Meldingen Rapportage
• Mogelijkheid tot zoeken op Id van de melding

Verbeteractiviteiten:

• Mijn Verbeteractiviteiten pagina
• Uitbreiding filter rapportage verbetermanagement

Indicatoren:

• Toevoegen Indicatoren module

Site beheer:

• Mogelijkheid tot ontgrendelen van een vergrendelde gebruiker (door te veel pogingen om in te loggen met fout wachtwoord)
• Weergeven connecties van gebruiker
• Mogelijkheid tot overzetten connecties van gebruikers-X naar gebruiker-y

Nieuw:

• Mogelijkheid tot maken dynamische formulieren
• Nieuwe meldingen + verbeteractiviteiten module
• Update gebruikersbeheer
• Update autorisatie (Module meldingen)
• 1e opzet vernieuwde indicatoren module

Nieuw:

• Mogelijkheid tot printen meerdere documenten tegelijk
•Zoeken en vervangen in geheel handboek (Sitebeheerders)
•Diversen bugfixes

Nieuw:

• Onderhouds release / bugfixes
• Update documentmanagement module

Nieuw:

• Handboek volledig HTML
• Nieuw documentmanagement module
• Diversen bugfixes

Nieuw:

• Toevoeging Risico-inventarisatie aan Meldingen
• Diversen bugfixes

Nieuw:

• Nieuw design
• Update Planning module
• Aanpassing lay-out/opzet handboek
• Diversen bugfixes

Support

Nieuw! Op uw verzoek meekijken
Om uw support vraag goed te kunnen behandelen is een mail sturen vaak voldoende, vooral wanneer dit wordt begeleid met een afbeelding van een wens of vraag. Soms kan het zijn dat meekijken een betere oplossing is. Binnen uw Qarebase site hebben we deze oplossing ontwikkeld. U dient daarvoor per kijksessie een download uit te voeren. Mocht dit niet binnen de eisen van uw organisatie passen dan sluiten wij meestal aan bij uw eigen digitale oplossing.

Werkwijze
• Ga naar de homepagina van uw Qarebase site.
• Klik op het koptelefoon-icoon rechts bovenin in de horizontale blauwe bovenbalk.

• Er verschijnt een Pop Up waarin om een inlogcode gevraagd wordt. Wanneer wij met u meekijken, ontvangt u van ons een inlogcode via uw mail.
• Vul de inlogcode in en klik op [Deelnemen].
• Er wordt u gevraagd om een download. U leest dat deze download éénmalig is.

• Klik dubbel op uw eenmalige download van Zoho-Assiste (ZA_Connect.exe) om aan de externe ondersteuningssessie deel te nemen.

• Afhankelijk van de instellingen op uw computer of organisatie kan er – nadat u een dubbelklik heeft uitgevoerd – een waarschuwing komen van Microsoft. Zoho Assist is echter veilig en voldoet aan de eisen voor informatiebeveiliging. Voor meer informatie ga naar; https://www.zoho.com/nl/assist/security-and-privacy.html

Module Planning

Nieuw! Exporteer uw taak naar een agenda
Wilt u uw taak in een eigen agenda plaatsen? U kunt dit per taak vanuit de module Planning exporteren.

Let op: een voorwaarde voor de plaatsing in de juiste agenda is afhankelijk van de instellingen op uw computer, tablet of i-pad. Uw systeembeheerder kan u per device uitleg geven over de keuzes die u in dient te stellen als deze nog niet ingesteld zijn.

Werkwijze
• Ga naar de module Planning en kies een taak.
• Klik op het icoon direct rechts van de taak. U leest bij het aanvinken: “Exporteer naar kalenderbestand”.

• Afhankelijk van uw device verschijnt er een download van uw kalenderbestand of ontvangt u een ander bericht.

• Na de download dient u het kalenderbestand te plaatsen in de desbetreffende agenda.

Nieuw! Regel instellen voor starttijd en notificatietijd
Via Qarebase stelt u een regel in voor de starttijd van elk item bij de kalender export en het aantal minuten van tevoren waarop u de notificatie van de activiteit wilt ontvangen.

Werkwijze
• Open uw gebruikersprofiel door op uw naam te klikken in de blauwe balk
• U opent uw gebruikersprofiel en klikt op de keuze [Wijzigen].
• U opent het tabblad [Instellingen]

• U bepaalt de starttijd en de notificatietijd. Deze instelling geldt voor alle terugkerende taken die u in uw agenda wilt plaatsen.

Module Verbetermanagement en Meldingen

Nieuw! Filteren op Inactieve Meldingtypes
Voor een totaalbeeld van uw verbeteracties of meldingen kan er de behoefte zijn om ook inactieve meldingtypes te tonen. Standaard worden alleen de actieve meldingtypes getoond.

Werkwijze module Verbetermanagement
• Ga naar het linker verticaal menu en kies bij de module Verbetermanagement voor [Overzicht]
• Ga naar het veld [Alle Meldingtypes]. Rechts daarvan ziet u een icoon met een oog.
- Het icoon is doorgestreept; actieve meldingtypes worden getoond
- Het icoon niet is doorgestreept; ook inactieve meldingtypes worden getoond
• Afhankelijk van uw device verschijnt er een download van uw kalenderbestand of ontvangt u een ander bericht.
• Na de download dient u het kalenderbestand te plaatsen in de desbetreffende agenda.

Werkwijze module Meldingen
• Ga naar het linker verticaal menu en kies bij de module Meldingen voor Rapportage meldingen of Rapportage Analyse.
• Ga naar het veld [Alle Meldingtypes]. Rechts daarvan ziet u een icoon met een oog. Ook hier geldt;
- Het icoon is doorgestreept; actieve meldingtypes worden getoond
- Het icoon niet is doorgestreept; ook inactieve meldingtypes worden getoond

Module Handboek

Nieuw! Uitbreiden rechten Aanmaken Nieuwe Documenten
De standaardinstelling binnen uw site is dat uitsluitend een sitebeheerder nieuwe documenten aan mag maken (en bewerken). De behoefte kan bestaan hiervan af te wijken door middel van het aanvinken van voorgestelde beleidsregels.

U kunt vanaf heden als sitebeheerder instellen dat Accordeerders en/of een Auteurs van documenten óók nieuwe documenten aan mogen maken (en bewerken). Hierbinnen kunt u nog filteren of dat voor nieuwe Onderliggende of nieuwe Volgende documenten geldt.

Let op: Een beleidsregel wordt centraal toegepast en kent geen uitzonderingen op enkele handboeken, documenten of individuen.

Let op: Een voorwaarde voor het toekennen van de beleidsregel is dat de desbetreffende accordeerder of auteur door u als sitebeheerder is geautoriseerd voor Schrijven of Volledig Beheer.

Werkwijze
• Ga naar de module Sitebeheer (alleen voor sitebeheerders)
• Ga naar [Site] en klik op [Beleidsregels]
• Wanneer u alle accordeerders en/of auteurs toegang wilt geven, vinkt u een of alle van de volgende keuzes aan en wacht u totdat u de (groene) bevestiging leest: [De wijzigingen zijn opgeslagen]

Voorbeeld

Sitebeheer: Beleidsregels

Beleidsregels wijken af van de standaardinstelling van Qarebase. U kunt er dus voor kiezen om van deze instelling af te wijken door een beleidsregel Aan te zetten. Vanwege uitbreiding van beleidsregels hebben wij daarvoor een aparte plek in de module Site Beheer gecreëerd. U vindt in Site Beheer onze nieuwe handboek beleidsregels over de uitbreiding van rechten op nieuwe documenten. De bestaande beleidsregel voor het downloaden van documenten bij Raadpleeg rechten is naar deze plek verplaatst.

Werkwijze: (alleen in te stellen door Sitebeheerders)
• Ga naar de module Sitebeheer
• Ga naar [Site]
• Vink aan [Beleidsregels]

• U kunt de volgende handboek beleidsregels aan (of weer uit) zetten (Zie hiervoor ook [module Handboek])

Verbeteringen:
Module Sitebeheer
• Meldingentypes: Link naar het formulier
• Meldingformulieren: Werking en lay-out keuzetype Opvolgend.
• Site: Locaties en afdelingen: directe zichtbaarheid van afdelingen
• Gebruikersprofiel Instellingen: Meldingcondities staan standaard aan.

Auditmodule:
• Alleen Actieve documenten kunnen geüpload worden
• Normregeltekst heeft geen maximum meer

Bibliotheek:
• Verbetermanagement: een link naar de melding is gemaakt

Risicomanagement:
• Bij het verwijderen van een profiel wordt de wijzigings- en aanmaakdatum ook verwijderd.

Bugfixes:
Module Handboek:
• Document afdrukken vanuit zoeken is weer mogelijk
• Feedback op rechten
• Handboek abonnement
• Keuze Accordeerder en Auteur; automatische voorkeuze

Module meldingen
• Analyseformulier notificaties: tekst
• Meldingen:
• Feedback bij opslaan van een Verbeteractie

Module Verbetermanagement:
• Alle verplichte velden zijn geel gearceerd
• Latijnse Help tekst is verwijderd.

Module Audit:
• In de pdf wordt ook de overige documentatie getoond
• De Audit Normregel wordt onthouden

TOP