Zijn er verschillende gebruikerstypes? En wat kunnen ze?

Bij Qarebase maken we gebruik van meerdere groepen (sitebeheerder, eigenaar, auteur, notificatie en abonnement). Elke gebruikersgroep kent zijn eigen rechten en inrichting, maar is ook makkelijk aan te passen naar inzicht van de sitebeheerder. Zo kun je per item instellen wat welke gebruikersgroep maar zien en aanapssen

Sitebeheerder
De gebruiker met alle rechten. De Sitebeheerder kan ook eigenaar en/of auteur van een document zijn. De Sitebeheerder noemen we ook wel eens de beheerder van het systeem van Qarebase.

Eigenaar
Dit woord wordt in het kwaliteitshandboek gebruikt. Het betekent dat het de proceseigenaar van het document is en verant-woordelijk voor het bijhouden van het proces zoals beschreven in het handboek.

Auteur
Deze persoon heeft dezelfde rechten in het handboek als de eigenaar. Er kan technisch een knip tussen eigenaar en auteur gemaakt worden door de auteur geen publicatierechten te geven. Dit moet alleen wel apart gemaakt worden voor de klant. (Dit heeft financiële gevolgen)

Notificatie (signalering)
Dit woord wordt gebruikt in SiteBeheer. Het betekent een signalering ontvangen van een melding of meerdere meldingen.

Abonnement
Een signalering bij het vernieuwen of wijzigen van een document van het handboek.

TOP